امروز یکشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۷

انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی ، گردشگری و زیارتی استان تهران

اخبار

ديدار از همكاران عضو انجمن به ويژه پيش كسوتان صنعت و صنف توسط هيات مديره انجمن صنفى دفاتر سفر هوايى،زيارتى وگردشگرى استان تهران ،دوشنبه ١٩تيرماه ٩٦
ارسال شده در : 96/04/19

ديدار از همكاران عضو انجمن به ويژه پيش كسوتان صنعت و صنف توسط هيات مديره انجمن صنفى دفاتر سفر هوايى،زيارتى وگردشگرى استان تهران ،دوشنبه ١٩تيرماه ٩٦

ديدار از همكاران عضو انجمن در راستاى تكريم بزرگان و پيشكسوتان صنعت و صنف توسط هيات مديره انجمن صنفى دفاتر سفر هوايى،زيارتى وگردشگرى استان تهران ،دوشنبه ١٩تيرماه ٩٦ رييس، نايب رييس و عضو هيات مديره ى انجمن با حضور در شركت ايران دوستان توريست با پيشكسوت صنف جناب آقاى محمدعلى اشرف واقفى ديدار نمودند. شركت ايران دوستان تاسيس ١٣٧٠ با شماره عضويت ٢٥٣ به سال ١٣٨٧در انجمن ميباشد.در اين ديدار كه اخوان واقفى نيز حضور داشتند صحبت هايى پيرامون مسائل صنفى از جمله مشكلات پرسنلى و آينده صنعت گردشگرى مطرح گرديد.