امروز سه شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۷

انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی ، گردشگری و زیارتی استان تهران

نمایشگاه ها و همایش ها

همایش مشترک صنعت گردشگری ...

تاریخ برگذاری : 29/4/1391
محل برگذاری : تهران-میدان ونک-ابتدای ملاصدرا-خیابان پردیس نرسیده به کردستان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد اکو

برای اطلاعات بیشتر با شماره 88882353 تماس حاصل نمایید

ششمین نمایشگاه بین المللی...

تاریخ برگذاری : 1391/11/19
محل برگذاری : 22247479-81

مجری:شرکت بینالمللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

سومین نمایشگاه تیر اندازی...

تاریخ برگذاری : 1391/08/14
محل برگذاری :

مجری:شرکت خدمات ورزشی تیر اندازی و شکار زوبین

دوازدهمین نمایشگاه بین ال...

تاریخ برگذاری : 1391/07/24
محل برگذاری : 88693150-88692570

مجری:شرکتصنعت همایش و نمایش پرشین

بیست و دومین نمایشگاه فرش...

تاریخ برگذاری : 1391/07/02
محل برگذاری : 88799496-88889236

مجری:شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

همایش و نمایشگاه روز اصنا...

تاریخ برگذاری : 1391/04/25
محل برگذاری : 44239077

مجری:شرکت بامیکار اندیشه ماندگار

همایش و نمایشگاه روز اصنا...

تاریخ برگذاری : 1391/04/07
محل برگذاری : 88000120

مجری:شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری -صنعتی ویژه اقتصادی

همایش و نمایشگاه روز اصنا...

تاریخ برگذاری : 1391/04/01
محل برگذاری : 88902179-88893816

مجری:مرکز شورای اصناف

1