leader.ir
ichto.ir
tchto-portal.ir
cao.ir
کبریا سفر تکین
سفیران گشت امروز
جهان گشت سیرنگ
مروارید تورک پارس
 
کارگاه آموزشی تخصصی یک روزه مالیات و ارزش افزوده کارگاه آموزشی تخصصی یک روزه مالیات و ارزش افزوده
برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی عادی برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی عادی
 
انجمن هاي صنفي براساس ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و براساس ضرورت و نياز اعضاء هر صنف تشكيل ميگردد و در اين راستا قانون گذار در صورت درخواست تعدادي از افراد هم صنف و عدم وجود انجمن صنفي مشابه ...
انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و گردشگری استان تهران در قبال اعضاء، خود را موظف به حمایت و پشتیبانی از ایشان دانسته و نیازمند آن است که در راستای دفاع از هویت و موجودیت صنفی خود بتواند با تدوین مقررات مناسب بیش از پیش برای
قوانین و بخشنامه ها | همایش ها و نمایشگاه ها | دفاتر عضو | پذیرش اعضا | تماس با ما | اخبار
طراحی سایت : ایران تکنولوژی