leader.ir
ichto.ir
tchto-portal.ir
cao.ir
آشاسیرپارس
رسان سیر آسیا
توران گشت شرق آتالند
تکتا گشت کیان
 
برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی عادی برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی عادی
ديدار از همكاران عضو انجمن به ويژه پيش كسوتان صنعت و صنف توسط هيات مديره انجمن صنفى دفاتر سفر هوايى،زيارتى وگردشگرى استان تهران ،دوشنبه ١٩تيرماه ٩٦ ديدار از همكاران عضو انجمن به ويژه پيش كسوتان صنعت و صنف توسط هيات مديره انجمن صنفى دفاتر سفر هوايى،زيارتى وگردشگرى استان تهران ،دوشنبه ١٩تيرماه ٩٦
 
انجمن هاي صنفي براساس ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و براساس ضرورت و نياز اعضاء هر صنف تشكيل ميگردد و در اين راستا قانون گذار در صورت درخواست تعدادي از افراد هم صنف و عدم وجود انجمن صنفي مشابه ...
انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و گردشگری استان تهران در قبال اعضاء، خود را موظف به حمایت و پشتیبانی از ایشان دانسته و نیازمند آن است که در راستای دفاع از هویت و موجودیت صنفی خود بتواند با تدوین مقررات مناسب بیش از پیش برای
قوانین و بخشنامه ها | همایش ها و نمایشگاه ها | دفاتر عضو | پذیرش اعضا | تماس با ما | اخبار
طراحی سایت : ایران تکنولوژی