leader.ir
ichto.ir
tchto-portal.ir
cao.ir
سروش گشت آسمان
دلارام سیر آسمان
سعاد سیر گیتی
سعاد سیر گیتی
 
شرح جزییات ویزای الکترونیک ایران پروژه بعدی ایران برای ویزا شرح جزییات ویزای الکترونیک ایران  پروژه بعدی ایران برای ویزا
 
انجمن هاي صنفي براساس ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و براساس ضرورت و نياز اعضاء هر صنف تشكيل ميگردد و در اين راستا قانون گذار در صورت درخواست تعدادي از افراد هم صنف و عدم وجود انجمن صنفي مشابه ...
انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و گردشگری استان تهران در قبال اعضاء، خود را موظف به حمایت و پشتیبانی از ایشان دانسته و نیازمند آن است که در راستای دفاع از هویت و موجودیت صنفی خود بتواند با تدوین مقررات مناسب بیش از پیش برای
قوانین و بخشنامه ها | همایش ها و نمایشگاه ها | دفاتر عضو | پذیرش اعضا | تماس با ما | اخبار
طراحی سایت : ایران تکنولوژی