leader.ir
ichto.ir
tchto-portal.ir
cao.ir
سعید گشت
ایرسا 90سیر پرواز
سفرهای علی بابا
تامین
 
معاون رئیس جمهور خبر داد: افزایش زمان استفاده از ویزای فرودگاهی به 3 ماه/لغو روادید با 28 کشور در دستور کار است  معاون رئیس جمهور خبر داد: افزایش زمان استفاده از ویزای فرودگاهی به 3 ماه/لغو روادید با 28 کشور در دستور کار است
 
انجمن هاي صنفي براساس ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و براساس ضرورت و نياز اعضاء هر صنف تشكيل ميگردد و در اين راستا قانون گذار در صورت درخواست تعدادي از افراد هم صنف و عدم وجود انجمن صنفي مشابه ...
انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و گردشگری استان تهران در قبال اعضاء، خود را موظف به حمایت و پشتیبانی از ایشان دانسته و نیازمند آن است که در راستای دفاع از هویت و موجودیت صنفی خود بتواند با تدوین مقررات مناسب بیش از پیش برای
قوانین و بخشنامه ها | همایش ها و نمایشگاه ها | دفاتر عضو | پذیرش اعضا | تماس با ما | اخبار
طراحی سایت : ایران تکنولوژی