پیام ریاست هیئت مدیره

آینده همان است که ما می اندیشیم.

"مارک اورل"

افتخار دارم به یاری خداوند متعال و حسن اعتماد و اراده اعضاء شریف انجمن و پشتیبانی همکارانم در هیئت مدیره و در ادامه فعالیت‎های هیئت مؤسس و هیئت مدیره پیشین ونیز در راستای اهداف والای صنفی به عنوان مسئول حضور یابم.

بدیهی است در دنیای روبه توسعه و در حال تغییر، نیل به این اهداف، عزم راسخ آحاد دست‎اندرکاران صنفی را می‎طلبد.

لذا جا دارد در این موقعیت از اصحاب گردشگری به ویژه مدیران خلاق و دلسوز، پیش‎کسوتان و نیز جوانان خوش‎فکر دعوت به همکاری فعالانه در انجمن بنمایم.

امید است مشارکت فعالانه و همه جانبه اعضاء صنف دفاتر گردشگری استان تهران ضمن تعالی شأن صنفی و نیز رفع مشکلات و چالش‎های موجود در صنعت ،موجبات پررنگ شدن نقش صنف در توسعه فرهنگ و اقتصاد ایران اسلامی را به وجود آورد.

رضا اباذری

رئیس هیئت مدیره

آینده همان است که ما می اندیشیم!

انجمن صنفی تهران