صبحانه کاری انجمن صنفی دفاتر تهران

صبحانه کاری انجمن صنفی دفاتر تهران با حضور معاون محترم گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

تاریخ : دوشنبه ۲۳ مهر ماه مکان: انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، زیارتی و گردشگری استان تهران

alt

alt

صبحانه کاری انجمن صنفی دفاتر تهران با حضور معاون محترم گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

🔸تاریخ : دوشنبه ۲۳ مهر ماه

مکان: انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، زیارتی و گردشگری استان تهران

🔸اهم موضوعات مورد طرح:

- مشکلات و معضلات جاری کسب و کارهای حوزه گردشگری به ویژه دفاتر

- لزوم اصلاح قوانین و آیین نامه ها

🔸دکتر ولی تیموری که از بدنه ی گردشگری با سابقه مدیریتی و دانشگاهی می باشد، دارای شناخت از بخش خصوصی است.

انجمن ضمن تبریک بابت این انتصاب، کماکان پیگیر مطالبات صنفی از دستگاه های مربوطه می‌باشد.

انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی،گردشگری و زیارتی استان تهران

97/07/23