جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت تهران

جلسه هیئت مدیره انجمن با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران و معاون گردشگری و مدیر امور دفاتر

مکان : دفتر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران

تاریخ : سی ام مهرماه

alt

alt

alt

موضوعات مورد بحث:

مشکلات جاری دفاتر و مدیران فنی از جمله فرآیند تمدید مجوز ها ، دفاتر و سایت های غیر مجاز، ارزان فروشی و اختلال در بازار، لزوم شنیدن مشکلات دفاتر

.

روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی،گردشگری و زیارتی استان تهران

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی،گردشگری و زیارتی استان تهران

97/07/30

اخبار مرتبط

هیئت مدیره انجمن صنفی

#بخشنامه #تسلیت هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی،گردشگری و زیارتی استان تهران

🎤 بخشی از صحبت های رئیس انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، زیارتی و گردشگری استان تهران

پیرامون موضوع مشکلات گردشگری در برنامه پیشران سه شنبه شب مورخ 10/07/97 در شبکه چهار سیما اصولاً در دنیا این دولت ها هستند که نقش متولی گری سفر و گردشگری شهروندان رو برعهده دارند. و در دولت ما برای سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری چنین تکلیفی رو پیش بینی کرده است .

صبحانه کاری انجمن صنفی دفاتر تهران

صبحانه کاری انجمن صنفی دفاتر تهران با حضور معاون محترم گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت تهران

جلسه هیئت مدیره انجمن با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران و معاون گردشگری و مدیر امور دفاتر مکان : دفتر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران