برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان در طرح وزارتخانه شدن سازمان میراث‌فرهنگی!

طرح تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که پس از تصویب در صحن علنی مجلس برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده بود با دو ایراد این شورا مواجه شد. نمایندگان مجلس اکنون ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه را رفع و طرح را برای ارسال مجدد به شورای نگهبان برای تایید نهایی آماده کردند.

alt

براساس آنچه پروانه سلحشوری عضو ناظر مجلس بر سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به صدای میراث گفته است، نمایندگان مجلس پس از جلسه یکشنبه گذشته مجلس بار دیگر پیگیر ارسال ایرادات برطرف شده در طرح تشکیل وزارتخانه میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری به شورای نگهبان شدند.

سلحشوری می‌گوید: ایراد نخست شورای نگهبان به مصوبه مجلس برای تشکیل وزارتخانه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کاملا به جا بود.

نمایندگان در طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه در تبصره‌ای نوشته بودند که بار مالی ناشی از تبدیل سازمان به وزارتخانه از محل صرفه‌جویی تامین می شود در حالی که اصلا تبدیل این سازمان به وزارتخانه بار مالی نداشت و این ایراد باید برطرف می‌شد.

تشکیل وزارتخانه میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری بار مالی ندارد و نمایندگان در رفع ایراد شورای نگهبان تبصره صرفه‌جویی را حذف کردند.

براساس مصوبه مجلس ایجاد ساختار جدید که به تحمیل بار مالی جدید بر دولت بیانجامد از طرف شورای نگهبان رد می‌شود.

عضو ناظر مجلس بر سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری افزود: اگر سازمان میراث‌فرهنگی وزارتخانه بود، بصورت قاطع می‌توانستیم با موضوعاتی همچون به کارگیری افراد غیرمتخصص و یا تغییرات پی در پی در این سازمان برخورد کنیم.

این نماینده مجلس با ابراز امیدواری نسبت به رای مثبت شورای نگهبان در تایید نهایی مصوبه مجلس برای وزارتخانه شدن سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: امیدواریم شورای نگهبان که در هر زمانی کمک کار مجلس است، طرح تشکیل وزارتخانه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را سریعتر تایید کند تا شاهد وزارتخانه شدن یکی از دستگاه‌های بسیار مهم و کلیدی کشور باشیم.

منبع: صدای میراث

انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی،گردشگری و زیارتی استان تهران

97/08/18