اطلاعیه:

طبق اطلاع واصله موضوع تغییر نرخ برابری ارزی بلیط R.O.E به دلیل اشتباه در ملاک قرار دادن سامانه «ثنا به جای سامانه نیما» بوده که دفتر یاتا و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مکاتبات لازم برای این رفع اشکال را انجام داده‌ و امید است نرخ برابری به وضعیت اخیر بازگردد.

alt

#اطلاعیه:

قابل توجه مدیران محترم دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

طبق اطلاع واصله موضوع تغییر نرخ برابری ارزی بلیط R.O.E به دلیل اشتباه در ملاک قرار دادن سامانه «ثنا به جای سامانه نیما» بوده که دفتر یاتا و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مکاتبات لازم برای این رفع اشکال را انجام داده‌ و امید است نرخ برابری به وضعیت اخیر بازگردد.

روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر خدمات سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران

انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی،گردشگری و زیارتی استان تهران

97/07/24