انجمن صنفی کارفرمایی

دفتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران

انجمن هاي صنفي براساس ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و براساس ضرورت و نياز اعضاء هر صنف تشكيل ميگردد و در اين راستا قانون گذار در صورت درخواست تعدادي از افراد هم صنف و عدم وجود انجمن صنفي مشابه ، با تشكيل آن طبق قانون موافقت مي نمايد . لذا با توجه به افزايش فزاينده تعداد دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي در كشور و نيازهاي خاص هر استان ، تعدادي از دفاتر هر استان جهت ضرورت و هم فكري و هم انديشي و رسيدگي به مشكلات و نيز احقاق حقوق صنفي خود مبادرت به تاسيس انجمن صنفي در هر استان را نمودند و در اين راستا انجمن صنفي دفاتر سفر و گردشگري استان تهران همچون انجمن هاي استان هاي ديگر با حضور نماينده محترم وزارت كار در تاريخ 18/11/84 تشكيل و پس از تصويب اساسنامه ، انتخابات اعضاء هيئت مديره و بازرسان صورت پذيرفت .

پس از انتخاب اعضاء هيئت مديره فعاليت انجمن قانونا شروع گرديد و اعضاء هيئت مديره با تلاش و سعي بر هموار نمودن مسير با حضور در سازمان هاي ذيربط در خصوص تصميم گيري هاي مرتبط با بخش خصوصي مشاركت خود را آغاز نمودند و در پيگيريها و جلسات متعدد به اهداف خوبي نيز نائل گرديدند كه موضوعات انجام شده در سايت خبرنامه و سايت بخشنامه هاي انجمن به صورت جامع در دسترس همكاران مي باشد .

اعضاء هيئت مديره و بازرسين دوره اول

• آقاي اكبر غمخوار رئيس هيئت مديره

• آقاي حسن تقي زاده انصاري نايب رئيس هيئت مديره

• خانم رقيه حاتمي پور فرشي خزانه دار

• آقاي حميد اميني عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي داوود فرزانه عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي مجيد اورعي سليماني عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي فرامرز موسوي سعيدي عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي محمد باقر نحوي عضو علی البدل هيئت مديره

• آقاي محمد جعفر مداح بازرس اصلي

• آقاي داريوش كيهان مهر بازرس اصلي

• آقاي امیر عباس معماريان بازرس علی البدل

اعضاء هيئت مديره و بازرسين دوره دوم

• آقاي اكبر غمخوار رئيس هيئت مديره

• آقاي حسن تقي زاده انصاري نايب رئيس هيئت مديره

• آقاي فرامرز موسوي سعيدي خزانه دار

• آقاي داوود فرزانه عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي محمد باقر نحوي عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي علي غمخوار عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي دكتر محمد عزيزي عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي مجيد اورعي سليماني دبير انجمن

• خانم رقيه حاتمي پور فرشي عضو علی البدل هيئت مديره

• آقاي غلامرضا اباذري بازرس اصلي

• آقاي امير عباس معماريان بازرس اصلي

توضيح :باعنايت به استعفا آقاي حسن تقي زاده انصاري پس از برگزاري انتخابات داخلي آقاي فرامرز موسوي سعيدي بعنوان نايب رئيس هيئت مديره و آقاي دكتر محمد عزيزي به سمت خزانه دار تا پايان دوره دوم انتخاب شدند.

اعضاء هيت مديره و بازرسين دوره سوم

• آقاي غلامرضا اباذري رئيس هيئت مديره

• آقاي دكترمحمد عزيزي نايب رئيس هيئت مديره

• آقاي امير هاتفي دبير و عضو اصلي هيئت مديره

•آقاي امير پويان رفيعي شاد خزانه دار و عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي اكبر غمخوار عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي فرامرزموسوي سعيدي عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي حسن محمدي عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي علي غمخوار عضو علی البدل هيئت مديره

• خانم رقيه حاتمي پور فرشي عضو علی البدل هيئت مديره

• خانم ناهيد ركوعي بازرس اصلي

• آقاي بهروز صفري بازرس اصلي

• آقاي مصطفی عباسی سروی بازرس علی البدل

اعضاء هيت مديره و بازرسين دوره چهارم

• آقاي غلامرضا اباذري رئيس هيئت مديره

• آقاي امیر هاتفی نايب رئيس هيئت مديره

• آقاي امير پويان رفيعي شاد دبير و عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي بهروز صفری خزانه دار و عضو اصلي هيئت مديره

• آقای دکتر محمد عزیزی عضو اصلي هيئت مديره

• آقای مصطفی عباسی سروی عضو اصلي هيئت مديره

• خانم ناهید رکوعی عضو اصلي هيئت مديره

• آقای فرامرز موسوی سعیدی عضو علی البدل هیئت مدیره

• آقای داود فرزانه عضو علی البدل هیئت مدیره

• آقای سعید بهمن پور بازرس اصلي

• آقای مسعود سرخه ای بازرس اصلي

• آقای محمد امینی بازرس علی البدل

[(img)|1039007411231001B|انجمن صنفی تهران]

اطلاعات بیشتر

مزایا و تعرفه عضویت

مدارک عضویت:

• فتوکپی شناسنامه، کپی کارت ملی و 2 قطعه عکس رنگی مدیر عامل

• کپی بند الف، ب، پ

• کپی عضویت در اتحادیه های بین المللی ( در صورت عضویت)

• مبلغ 1,000,000 به عنوان ورودیه که در ابتدای عضویت دریافت می شود به اضافه ی مبلغ 2,400,000 ریال به شماره حساب جاری 169852987 نزد بانک تجارت ( کد شعبه 367) به نام انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران انجمن قابل پرداخت است.

• فرم امضا شده قرارداد

• اعلام مشخصات زیر به صورت مکتوب به دو زبان انگلیسی و فارسی

( نام دفتر، نام مدیر عامل، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه)

آدرس :تهران ،خيابن وليعصر (عج) ،بالاتر از سه راه فاطمي ،خيابان بوعلي شرقي ،شماره 5 ،واحد 14

تلفن: 88993205, 88959013, 88975768

فکس: 88993249

مدارک عضویت:

• فتوکپی شناسنامه، کپی کارت ملی و 2 قطعه عکس رنگی مدیر عامل

• کپی بند الف، ب، پ

• کپی عضویت در اتحادیه های بین المللی ( در صورت عضویت)

• مبلغ 1,000,000 به عنوان ورودیه که در ابتدای عضویت دریافت می شود به اضافه ی مبلغ 2,400,000 ریال به شماره حساب جاری 169852987 نزد بانک تجارت ( کد شعبه 367) به نام انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران انجمن قابل پرداخت است.

• فرم امضا شده قرارداد

• اعلام مشخصات زیر به صورت مکتوب به دو زبان انگلیسی و فارسی

( نام دفتر، نام مدیر عامل، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه)

آدرس :تهران ،خيابن وليعصر (عج) ،بالاتر از سه راه فاطمي ،خيابان بوعلي شرقي ،شماره 5 ،واحد 14

تلفن: 88993205, 88959013, 88975768

فکس: 88993249

جدیدترین اخبار

ایرانی‌ها به گرجستان نروند
ایرانی‌ها به گرجستان نروند

معاون گردشگری: مرزبانان گرجستان با توهین و ضرب‌وجرح ایرانی‌ها، معیارهای گردشگری را زیر پا گذاشتند

انتخابات انجمنِ صنفیِ دفاتر سفر و گردشگری استان تهران
انتخابات انجمنِ صنفیِ دفاتر سفر و گردشگری استان تهران

برگزاری چهاردهمین مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی،گردشگری و زیارتی استان تهران در هتل پارسیانِ انقلاب برگزار شد و این انجمن، پنجمین هیات مدیره خود را انتخاب کرد.

جدیدترین اعضای انجمن
پیام ریاست هیئت مدیره

آینده همان است که ما می اندیشیم.

"مارک اورل"

افتخار دارم به یاری خداوند متعال و حسن اعتماد و اراده اعضاء شریف انجمن و پشتیبانی همکارانم در هیئت مدیره و در ادامه فعالیت‎های هیئت مؤسس و هیئت مدیره پیشین ونیز در راستای اهداف والای صنفی به عنوان مسئول حضور یابم.

بدیهی است در دنیای روبه توسعه و در حال تغییر، نیل به این اهداف، عزم راسخ آحاد دست‎اندرکاران صنفی را می‎طلبد.

لذا جا دارد در این موقعیت از اصحاب گردشگری به ویژه مدیران خلاق و دلسوز، پیش‎کسوتان و نیز جوانان خوش‎فکر دعوت به همکاری فعالانه در انجمن بنمایم.

امید است مشارکت فعالانه و همه جانبه اعضاء صنف دفاتر گردشگری استان تهران ضمن تعالی شأن صنفی و نیز رفع مشکلات و چالش‎های موجود در صنعت ،موجبات پررنگ شدن نقش صنف در توسعه فرهنگ و اقتصاد ایران اسلامی را به وجود آورد.

رضا اباذری

رئیس هیئت مدیره

ادامه ...
BasisFly